T/1 SCRATCH B3 Pong Game

Doel / acceptatiecriteria

 1. Je kan een tutorial volgen
 2. Je kan een sprite voortbeweging in voorspelbare en onvoorspelbare richtingen

A. Scratch

 1. Ga naar de site van Scratch
 2. klik op lessen/tutorials en kies Animate a Name / Animeer een naam
 3. voer de stappen uit en maak screenshots (minstens 3) van je vorderingen (laat de code zien)
 4. bewaar je screenshots op je OneDrive Elzendaal in de juiste map
 5. Wanneer je de alle stappen hebt gevolgd is je spel klaar.
 6. zet dit spel op ‘delen’ via je projecten (de map naast je profielnaam)
 7. zet de link van het spel in je bericht B3

B. WordPress

 1. Je maakt een nieuw bericht met de zelfde titel als de opdracht waar je nu in werkt
 2. Je past je menu aan zodat dit bericht te vinden is onder ‘leerjaar 3’, onder ‘D&I’, onder ‘3.5 Scratch’
 3. Je plaatst de screenshots van je proces en je foto’s en video’s van je eindresultaat in je blog.
 4. Je sluit af met een reflectie.

C. Reflectie

 1. Geef antwoord op deze vragen in je bericht:
  • Wat heb je voor het eerst gedaan tijdens het maken van deze opdracht?
  • Wie heeft jouw geholpen bij het maken van deze opdracht? Vertel bij welk onderdeel dat was.
  • Wie heb jij geholpen om deze opdracht te maken? Vertel bij welk onderdeel dat was.
  • Nu ben je klaar. Wat zou je de volgende keer anders doen?

D. Teams

 1. Kopieer de link van je bericht via SITE BEKIJKEN
 2. Ga naar TEAMS, zoek de opdracht 3.5 Scratch en lever daar je link in.