OPDRACHTEN

In leerjaar 3 kies je opdrachten uit 4 verschillende thema’s:

 • Media (beeldmateriaal)
 • Ontwerpen (3D en illustreren)
 • Technologie (robotica)
 • Programmeren & Webdesign (computertaal)

Binnen elk thema zijn verschillende onderwerpen te vinden:

 • Photoshop, Premiere Pro en Fotografie vind je onder Media
 • SketchUp, InDesign en Illustrator vind je onder Ontwerpen
 • Micro:BIT, Makeblock en Mindstorm vind je onder Technologie
 • GameMaker en Python vind je onder Programmeren

Binnen elk onderwerp vind je de opdrachten:

 • B-opdrachten voor beginners (onderbouw en leerjaar 3)
 • G-opdrachten voor gevorderden (je mag deze kiezen als je alle B-opdrachten af hebt)
 • E-opdrachten voor de experts (je mag deze kiezen als je alle E-opdrachten af hebt).

PRESENTEREN

Je presenteert alle opdrachten die je gemaakt hebt via je blog

 • Je presenteert je vorderingen via je eigen blog (in leerjaar 1 gemaakt met WordPress) en een pitch (presentatie)
 • Je hebt van elke opdracht een bericht gemaakt op je blog
 • Je hebt in dit bericht screenshots, links en/of video’s geplaatst waarmee je jouw vorderingen laat zien en natuurlijk als bewijslast
 • Je hebt elke opdracht afgesloten met een reflectie (antwoorden op 4 vragen)
 • Je hebt het menu op je blog aangepast zodat je onder het leerjaar, onder het thema, onder het onderwerp alle opdrachten terug kan vinden
 • Je levert het bericht in via Teams onder de opdracht van het THEMA (media, ontwerpen, technologie of programmeren & webdesign)

Je presenteert je vorderingen gedurende het jaar in de vorm van een pitch

 • Je voert 3x een pitch uit
  • 1x bij je docent (individueel)
  • 1x voor een klein groepje (je pitch gaat door als je zelf minimaal 8 personen hebt geregeld)
  • 1x voor de klas
 • Je pitch duurt 3 minuten
 • Je maakt tijdens je pitch gebruik van beeldmateriaal of een live-demonstratie
 • Je maakt een bericht op je blog met de feedback van je pitch
 • Je levert dit bericht in via Teams onder de opdracht PRESENTEREN

Reflectie is een onderdeel dat in elke presentatie terug komt

Je geeft in elke presentatie (bericht en pitch) antwoord en uitleg bij de volgende vragen:

 1. Wat heb je voor het eerst gedaan tijdens het maken van deze opdracht?
 2. Wie heeft jouw geholpen bij het maken van deze opdracht? Vertel bij welk onderdeel dat was.
 3. Wie heb jij geholpen om deze opdracht te maken? Vertel bij welk onderdeel dat was.
 4. Nu ben je klaar. Wat zou je de volgende keer anders doen?

LOGBOEK

Je maakt een bericht aan met de titel ‘LOGBOEK’

 • Het logboek plaats je in je menu onder PRESENTEREN
 • In het logboek noteer je de weeknummers (oudste onderaan en de nieuwste telkens bovenaan)
 • Per week geef je wat je in de les gedaan hebt (heel kort). Wanneer er geen les was door vakantie, excursies of uitval geef je dat ook aan.

TEAMS

 • Je gebruikt Teams opdrachten om je blogberichten in te leveren bij je docent
 • Je levert je werk in door een link (koppeling) toe te voegen bij de opdracht met het juiste thema
 • Je houdt via de feedback zelf bij of je opdracht goed wordt gekeurd
 • Je noteert zelf je beoordeling in Class Notebook via de pagina ‘overzicht opdrachten’

PLANNING IN LEERJAAR 3

 • In elke periode maak je minimaal één opdracht uit elk thema
 • Daarnaast maak je een aantal opdrachten die je zelf mag kiezen (vrije keuze uit thema’s)
 • Elke periode wordt afgesloten met een opdracht tijdens de proefwerkweek en een evaluatie
 • Je maakt minimaal 9 opdrachten per periode

PLANNING IN LEERJAAR 4

 • Je werkt in blokken van 6 lesweken
 • Binnen deze periode kies je 1 onderwerp uit 1 thema
 • Je maakt alle B-opdrachten van dit onderwerp
 • Aan het einde van het schooljaar heb je 4 onderwerpen uit 4 verschillende thema’s afgerond


BEOORDELEN

 • Je krijgt een voldoende voor elke opdracht die je compleet afrondt
 • Om aan je PTA (planning van toetsen en afsluiting) te voldoen moet je alle opdrachten van 4 onderwerpen uit 4 verschillende thema’s compleet afgerond hebben en daarnaast je pitches uitgevoerd hebben