Quayn SEB

Voor het maken van digitale toetsen moet je gebruik maken van de Safe Exam Browser van Quayn. Dit doe je op de volgende manier:

Ga naar https://elzendaalcollege.quayn.eu/

Log in met: Leerlingnummer@ecleerling.nl

Wachtwoord: Wifiwachtwoord

Klik linksonder op het groene mannetje.

Klik daarna op Safe Exam Browser.

Klik dan op Download (Zie afbeelding hier onder)

Is het niet duidelijk. Kijk dan de video boven aan de pagina!